Učesnici #1: Podgorica
ucesnici prve konfrencije projekta jezici i nacionalizmi u podgorici
krokodil, festival, knjizevnost, pisci, konferencija, debata, region, partneri,
16011
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16011,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16563
 

Učesnici #1: Podgorica

#1: Podgorica

Učesnici prve konferencije održane 21. i 22 aprila 2016. u Podgorici

dr Rajka Glušica

Prof. dr Rajka Glušica

Prof. dr Rajka (Bigović) Glušica redovna je profesorica Opšte lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na Univerzitetu u Poatijeu (Francuska) na slavističkoj katedri radila kao lektorka i predavačica srpskohrvatskog jezika četiri školske godine od 1989. do 1993. godine. Aktivno učestvovala u reformi crnogorskog obrazovnog sistema, bila članica Savjeta za nastavne planove i programe i koordinatorka za maternje i strane jezike. Vršila funkciju predsjednice Odsjeka za srpski jezik i književnost, a od osnivanja i Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu. Četiri godine vršila funkciju prodekanke Filozofskog fakulteta, kao i prorektorke Univerziteta Crne Gore. Od 2008. godine rukovodi radom Instituta za jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Oblasti istraživanja: jezik XIX vijeka, savremeni jezik, sociolingvistika – standardologija, lingvostilistika, opšta lingvistika i teorija jezika.
Balša Brković

Balša Brković

Balša Brković objavio je pet knjige poezije, “Konji jedu breskve” (1985), “Filip boje srebra” (1991), “Rt Svete Marije” (1993) “Contrapposto” (1998) i Dvojenje (2001), knjigu priča “Berlinski krug” (2008) te tri romana – “Privatna galerija” (2002), “Paranoja u Podgorici” (2010) i “Plaža Imelde Markos” (2013). U anketi beogradskog Blica, “Privatna galerija” je uvrštena na listu deset najboljih postmodernističkih romana u Srbiji i Crnoj Gori. Brković je javno angažovan u zaštiti diskriminisanih grupa. Pored poezije, objavljuje prozu i esejistiku. Bavi se i pozorišnom kritikom, kao i istorijom i idejama anarhizma. Urednik je rubrike za kulturu najuticajnijeg i najtiražnijeg crnogorskog dnevnog lista “Vijesti”.

Nađa Bobičić

Nađa Bobičić

Nađa Bobičić je osnovne i master studije završila na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studentkinja je doktorskih studija kulturologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bavi se književnošću, feminističkom i kvir teorijom. Od 2012. godine objavljuje književnu kritiku i eseje u časopisima i portalima u regionu.

Bojan Glavašević

Bojan Glavašević

Bojan Glavašević je doktorant na katedri za semiologiju Odsjeka za lingvistiku Filozofskog Fakulteta u Zagrebu. Bavi se nacionalizmom, sociologijom i semiologijom sjećanja, političkom komunikacijom i dijalogom u postkonfliktnim zajednicama. Uz naučni rad na tim područjima, radio je i aktivistički u saradnji s međunarodnim organizacijama poput Nansenove Akademije iz Lilehamera u Norveškoj. Od 2011. do 2016. bio je pomoćnik ministra branitelja u Vladi Republike Hrvatske. Iz tog perioda najviše je ponosan što je bio jedan od glavnih autora svjetski hvaljenog zakona o obeštećenju žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.

Josip Baotić

Prof. dr Josip Baotić

Prof. dr Josip Baotić završio je studije južnoslavenskih jezika i jugoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1966. god. Stepen magistra nauka stekao 1975. god. na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranom magistarskog rada pod naslovom Akcenat u govoru sela Kostrča. Doktorsku disertaciju Ikavskošćakavski govori okoline Dervente odbranio 1983. god. na fakultetu na kome je i započeo studije. Od 1984. do 1991. bio je direktor Instituta za jezik u Sarajevu. Na  Filozofski fakultet u Sarajevu prešao je školske 1990/91. godine, kada je i izabran u zvanje redovnog profesora na predmetima Savremeni srpskohrvatski jezik i Opšta lingvistika. Po odlasku u penziju, 2013, dodijeljeno mu je počasno zvanje – profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. Njegov naučnoistraživački angažman u Institutu u najvećoj je mjeri vezan za oblast dijalektologije, standardnog jezika, prirode norme u njemu i problematike njegovog funkcionisanja kao jezika četiri nacionalne zajednice. 

Božena Jelušić

Božena Jelušić

Članica Radne grupe projekta
dr Slavica Perović

Prof. dr Slavica Perović

Prof. dr Slavica Perović, crnogorska lingvistkinja, predaje morfologiju i sintaksu engleskog jezika, a uz to i analizu diskursa, pragmatiku i kontrastivnu analizu te metodologiju naučnog rada. Autorka je nekoliko stotina naučnih i stručnih radova koje je objavila u domaćim i inostranim časopisima. Izlagala je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Napisala je i uredila desetak knjiga među kojima se nalaze monografija “Indirektna pitanja u engleskom i srpskohrvatskom jeziku”zatim knjiga iz literarne lingvistike “Kako ukrotiti tekst”, a prevela je i lingvistički bestseler “Ti jednostavno ne razumiješ” Debore Tanen. Njeno poznato djelo iz oblasti analize diskursa i pragmatike je “Jezik u akciji”, a najnovija knjiga iz iste oblasti nosi naziv “Analiza diskursa: Teorije i metode”. Članica je Odbora za jezik CANU i redovna profesorica Univerziteta Union u Beogradu.

Hanka Vajzović

Prof. dr Hanka Vajzović

Moderatorka

Prof. dr Hanka Vajzović, redovna je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i naučna savjetnica u tamošnjem Institutu za jezik. Na Univerzitetu u Sarajevu birana je u zvanje docenta (1993), vanrednog profesora (1999) i redovnog profesora (2006). Kao nastavnica na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, bila je stalno zaposlena na Odsjeku komunikologije (žurnalistike) Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (1996-2015), te kao spoljna saradnica angažovana i na drugim visokoškolskim ustanovama. Aktivno je učestvovala na brojnim naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini, u bivšoj SFRJ i u inostranstvu, te realizovala više naučno-istraživačkih projekata. Objavila je osamdesetak radova (knjige, studije, udžbenici, izlaganja sa skupova, te drugi naučnoistraživački tekstovi, eseji, novinski članci), među kojima su posebno značajne knjige: “Orijentalizmi u književnom djelu — lingvistička analiza” (1999) i “Jezik i nacionalni identiteti – sociolingvističke teme” (2008).  Aktivna je u javnom životu — okrugli stolovi, tribine, promocije, nastupi u medijima, a od 2010. i u politici: u mandatu 2010-2014. bila je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine (neprofesionalizovani status), dok je u aktuelnom mandatu (2014-2018) zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.